SK slovensky   EN english
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.

Aplikácia a zariadenia

Správna predúprava kovového povrchu je nesmierne dôležitá na dosiahnutie plného výkonu akéhokoľvek následne aplikovaného náteru.

Tromi hlavnými cieľmi predúpravy sú: 

 • kompletné očistenie povrchu
 • úprava povrchu aby bol vhodný na následnú aplikáciu náteru
 • zvýšenie antikorozívnej odolnosti


Za účelom zvýšenia efektivity náteru, nie je podstatné o aký povrch, náter alebo aplikáciu sa jedná. Povrch musí byť jednoducho čistý pred každou aplikáciou náteru. Avšak niekedy ani čistenie povrchu nepostačuje. Toto obzvlášť platí pre povrchy, ktoré budú natreté organickým náterom ako je prášková farba. Pred aplikáciou náteru väčšina povrchov preto vyžaduje predúpravu. 
Tento proces je všeobecne známy ako prechodný náter.
Vo všeobecnosti, cieľom prechodného náteru je zabezpečiť priľnavosť, zamedziť vzájomné ovplyvňovanie častí náteru, zlepšiť odolnosť voči korózii, a zvýšiť odolnosť voči pľuzgierikom. Prechodné nátery sú typicky železo a zinkfosfát, a môžu byť aplikované v množstve štádií počas predúpravy.


Práškové farby aplikované špeciálnymi pištoľami sa nabíjajú elektrostaticky a elektrokineticky, a priľnú k uzemnenému materiálu. Poznáme dva typy striekacích pištolí: korona a tribo. Pre systém tribo musí byť prášok tribo nabíjateľný. Toto nie je podmienkou pre korona systém.


VLASTNOSTI SYSTÉMU KORONA:

Nabíjacie pištole Korona sú najčastejšie používaným aplikačným zariadením pre nabíjanie častíc prášku. Častice prášku sa nabíjajú vysokým napätím aplikovaným najmenej jednou elektródou umiestnenou vnútri striekacej pištole.

 • Častice prášku sú nabité negatívnym nábojom s vysokým napätím elektriny pomocou pólu pištole
 • Medzi pištoľou a povrchom sa vytvorí vysoko elektrické pole
 • Proces nabitia sa lepšie kontroluje ako pri tribo pištoliach
 • Efekt Farradayovej klietky sa môže objaviť na hranách a členitom povrchu
 • Zabezpečí vysoký podiel striekania
 • Vyžaduje menej zariadení
 • Môže sa objaviť spätná ionizácia ak sa aplikuje hrubá vrstva náteru a/alebo sa použije vysoké napätie

 

VLASTNOSTI SYSTÉMU TRIBO:

Nabíjacie pištole Tribo využívajú princíp nabíjania trením. Konštrukcia Tribo pištole je veľmi jednoduchá. Najčastejšie je to tuba vyrobená z teflonu cez ktorý je prášok poháňaný pomocou stlačeného vzduchu. Výsledkom je turbulentný tok v pištoli. Steny tuby sú uzemnené, a tak náboj generovaný na stenách je neustále odvádzaný do zeme.

 • Častice prášku sú nabité pozitívne trením s teflónovým povrchom
 • Medzi pištoľou a povrchom je vytvorené slabé elektrické pole  
 • Nevytvára sa Farradayov efekt
 • Menšia spätná ionizácia ako pri Korona systéme
 • Viac citlivý na vplyvy prostredia (RH < %40)
 • Zabezpečí nízky pomer striekania
 • Vyžaduje viac prístrojov
 • Nevyhovuje pre aplikáciu metalických práškových farieb


VYPAĽOVANIE:

Vypaľovanie práškovej farby je jedným z najkritickejším procesov na ceste k dosiahnutiu požadovaných vlastností práškovej farby. Plán vypaľovania je čas pri špecifickej teplote povrchu, ktorý sa požaduje na kompletné zosieťovanie práškovej farby. Vypaľovanie je stanovené testovaním filmu náteru na súbor fyzikálnych vlastností, vrátane lesku, úderu, flexibility a odolnosti voči rozpúšťadlám.

Ak výrobok bol nedostatočne vypálený, alebo prepálený, môže to spôsobiť nevyhovujúce vlastnosti náteru ako napríklad slabé fyzikálne vlastnosti, slabú odolnosť voči korózii, slabú odolnosť voči opotrebeniu a slabú odolnosť voči chemikáliám.

Je oveľa dôležitejšie poznať konkrétnu teplotu povrchu/teplotný profil, ako nastavenie pece a času v peci. Napríklad doporučuje sa kontrola operačných podmienok v peci, presným automatickým teplomerom ktorý zaznamenáva a archivuje teplotu objektu aj vzduchu počas vypaľovania.