SK slovensky   EN english
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.

Ochrana životného prostredia

 

Starostlivosť o životné prostredie je v súčasnosti zodpovednosťou štátu, priemyslu aj jednotlivcov. Práškové farby majú environmentálnu výhodu oproti konvenčným tekutým farbám a často aj  s tým súvisia samotné finančné náklady. Mokré farby môžu obsahovať až do 50 % rozpúšťadiel aby sa v nich zabezpečil rozptyl živice a pigmentov a tak umožnili samotnú aplikáciu. Tieto rozpúšťadlá sa kompletne vyparia do atmosféry. Rozpúšťadlá sú hlavnou environmentálnou hrozbou. Práve priemysel výroby náterových látok je veľkým producentom emisií rozpúšťadiel. Práškové farby pod značkou IBA Kimya majú nulové VOC, preto emisie rozpúšťadiel sa stávajú pre nás minulosťou. Tak pomáhame tvorbe čistejšieho a bezpečnejšieho prostredia.