SK slovensky   EN english
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.

Systém kvality

 

Naša kvalita je našou silnou stránkou a je prítomná od začiatku až po koniec procesov pri každom výrobku ktorý vyrábame.

Oddelenie kontroly kvality spoločnosti garantuje, že finálny výrobok má stanovené požadované vlastnosti. Vzorky odoberané z každej výrobnej šarže sú kontrolované na základe vopred stanovených testov a limitných hodnôt.
 

  • vzhľad povrchu
  • odtieň (pomocou spektrofotometra)
  • lesk (pomocou troch rozdielnych uhlov 20o – 60o – 85o)
  • doba želatínovania
  • mechanická odolnosť
  • distribúcia častíc (pomocou laserového analyzátora častíc)
  • znečistenie


Všetky uvedené parametre, vzorky, testované panely a výsledky hodnotení sú archivované po určitú dobu. Na základe týchto záznamov sa vykonávajú zlepšenia a úpravy, čo zabezpečuje náš neustály pokrok.