SK slovensky   EN english
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.

Vady povrchovej úpravy

 

Výsledný efekt a kvalita práškovej farby sú ovplyvnené rôznymi faktormi ako napríklad: predúprava, parametre aplikovania, pec, prášková farba, okolité podmienky a povrch. Sledovanie príčin vzniku defektov by malo prebiehať počas výroby práškovej farby, počas procesu aplikácie, predúpravy, prepravy a skladovania natretých predmetov a povrchov.


Nečistoty

Opis: Cudzí materiál, ktorý sa počas vypaľovania a nástreku neroztopil a vyčnieva z vypáleného filmu náteru.
Príčina: Chyby na povrchu, spečenie nečistoty z pece, znečistenie z dopravníka alebo dopravnej reťaze, znečistenie samotného prášku, nedostatočné čistenie.
Riešenie: Skontrolovať čistotu podkladu, použiť vhodnú veľkosť sitka podľa typu práškovej farby.


Zákal

Opis: Lesklé povrchy by mali mať čistý a žiarivý vzhľad. Mikroštruktúry môžu kvôli slabej disperzii alebo nečistote s inou práškovou farbou spôsobiť mliečny vzhľad. Tento efekt sa nazýva zákal.
Príčina: Vzájomné znečistenie s iným nekonzistentným náterom, samotným práškom, znečistenie pochádzajúce z predprípravného procesu, plyny v peci.
Riešenie: Čistenie by malo byť vykonané vždy počas dopĺňania inej farby, skontrolovať parametre predprípravy, predísť hromadeniu plynov v peci.


Krátery

Opis: Kruhové prehĺbenia nazývané tiež rybie oko.
Príčina: Olejové, voskové a silikónové zbytky, samotný prášok, nedostatočné čistenie povrchu podkladu, nekonzistentný materiál z okolia, mokrý povrch, zbytky z predúpravy.
Riešenie: Skontrolovať sekundárny vzduch a povrch, odstrániť vonkajšie vplyvy.


Rozdiely v odtieňoch

Opis: Rozdiel v odtieni viditeľný voľným okom, alebo mimo špecifikácie. 
Príčina: Rozdielna teplota v peci, alebo iný časový interval, rozdiel v hrúbke filmu, samotného náteru, kontaminácia.
Riešenie: Zabezpečiť vhodnú teplotu meraním teploty pece, hrúbka filmu nastavená podľa doporučení, skontrolovať čistotu aplikačného náradia.


Žltnutie

Opis: Farba je žltšia ako štandardný panel alebo referenčný panel. 
Príčina: Vysoká teplota pece alebo dlhší čas vypaľovania, samotný náter, rôzne hrúbky filmu náteru.
Riešenie: Zabezpečiť vhodnú teplotu meraním teploty pece, predchádzať prerušovaniu vypaľovania, a nastaviť hrúbky filmu podľa doporučení.


Rozdiely v lesku

Opis: Rozdiely v stupni lesku potvrdené vizuálnou kontrolou oproti kontrolnému panelu.
Príčina: Nedostatočné vypálenie, alebo prepálenie, nekonzistentný výber prášku.
Riešenie: Zabezpečiť vhodné podmienky vypaľovania, vybrať práškové farby vhodné do exteriérov.


Kráteríky

Opis: Kráteríky na povrchu, ktoré sa objavujú najmä pri veľkých hrúbkach náteru.
Príčina: Veľká hrúbka a/alebo obsah vlhkosti v prášku, vlhký kovový povrch, zbytky z procesu predúpravy ktoré zostali v pórovitom povrchu.
Riešenie: Nastavenie vhodnej hrúbky filmu podľa doporučení, kontrola predúpravy, použitie vhodných práškových farieb ktoré sú špeciálne určené na povrchy ktoré rozptyľujú plyn.


Pomarančová kôra

Opis: Defekt povrchu, ktorý sa podobá na pomarančovú kôru.
Príčina: Redukcia v stupni ohrevu pece, veľká alebo malá hrúbka filmu, nastavenie pištole, nesprávna receptúra práškovej farby.
Riešenie: Zvýšenie stupňa teploty ak je nízky, nastavenie správnej hrúbky filmu náteru podľa odporučení, skontrolovať nastavenie pištole a uzemnenie striekaného predmetu.


Slabá mechanická odolnosť

Opis: Prejavuje sa ako praskanie alebo dokonca odlupovanie pri deformácii.
Príčina: Nerovnomerné formovanie fosfátovej vrstvy a zbytky z predúpravy, nedostačujúce vypaľovanie, veľká hrúbka náteru, použitie nevyhovujúceho náteru.
Riešenie: Skontrolovať podmienky prípravy povrchu, zvýšiť teplotu pece ak je nízka, alebo použiť nízkovypaľovací náter, nastavenie hrúbky filmu náteru podľa doporučení.

 

Slabá chemická odolnosť

Opis: Nedostatočná odolnosť voči chemikáliám sa môže objaviť pri vystavení roztokom, a to vo forme matovania, vysokej citlivosti na škrabance, a rozpúšťanie filmu náteru.
Príčina: Nedostatočné vypaľovanie, použitie nevhodného náteru pre chemikálie.
Riešenie: Zvýšiť teplotu pece ak je nízka, alebo použiť nizkovypaľovací náter, použiť vhodný náterový systém.


Spätná ionizácia

Opis: Objaví sa efekt spätného striekania na vypálenom filme ako druh poruchy toku.
Môže byť spozorovaný najmä v rohoch, na hranách, dutinách ale na defektoch a prejavuje sa ako bodka, alebo pomarančová kôra.
Príčina: Vysoké napätie, veľká hrúbka filmu, neadekvátne alebo zlé uzemnenie, nevhodná vzdialenosť medzi pištoľou a striekaným predmetom.
Riešenie: Zníženie napätia pištole ak je vysoké, nastavenie hrúbky filmu podľa doporučených hodnôt, správne nastavenie vzdialenosti pištole a striekaného predmetu, kontrola uzemnenia.


Efekt farraday klietky

Opis: Nedostatočný prienik častíc prášku do priehlbín alebo prerušované miesta na povrchu.
Príčina: Vysoké napätie, nevhodná vychyľovacia elektróda a uhol pištole.
Riešenie: Nastavenie napätia pištole, nastavenie vzdialenosti pištole a uhla, v prípade potreby použitie inej vychyľovacej elektródy.


Nedostatočná priľnavosť prášku na objekt pred vypaľovaním

Opis: Nepriľnutie práškovej farby v kabíne na kovový materiál počas aplikácie. Defekt sa prejaví ako rozdiel v hrúbkach filmu a nepravidelný vzhľad povrchu.
Príčina: Nedostatočné uzemnenie, háky pokryté práškom, nevhodné nastavenie pištole, zlá alebo nevhodná receptúra prášku, nadmerné použitie recyklovaného prášku, použitie ne-tribo nabíjateľného prášku pre tribo systém, príliš veľa jemných častíc.
Riešenie: Skontrolovať uzemnenie, nahradiť háky ak sú pokryté práškom, skontrolovať zásobovanie pištole, zníženie množstva použitého recyklovaného prášku, použiť tribo nabíjateľný prášok pre tribo systém.

 

Korózia

Opis: Rozklad alebo reakcia kovového povrchu so vzduchom, vodou alebo inou chemikáliou pri vystavení určitým podmienkam.
Príčina: Defekty na filme náteru ako napríklad póry, poškodenia atď., prítomnosť korozívnych faktorov alebo okolité prostredie, prítomnosť korózie na povrchu už pred striekaním, nevhodná antikorozívna ochrana, predpríprava, príliš malá hrúbka filmu, nevyhovujúce vypaľovanie.
Riešenie: Výber vhodnej predúpravy a náterového systému pre požadovanú aplikáciu a antikorozívnu ochranu, aplikácia vhodnej hrúbky filmu na základe doporučení výrobcu, použitie teploty vypaľovania a intervaly státia podľa doporučení výrobcu.


Nízka krycia schopnosť

Opis: Krycia schopnosť je stupeň pri ktorom pigmentovaný náter zakryje alebo zahalí povrch podkladu na ktorý sa aplikuje.
Príčina: zlý krycí odtieň, najmä pri žltých a červených odtieňoch, veľké výkyvy v hrúbkach filmu, príliš malá hrúbka filmu.
Riešenie: Aplikovať vhodnú hrúbku náteru podľa doporučení výrobcu.


Stekanie

Opis: Tvorba kvapiek na práškovom nátere počas vypaľovania, keď film náteru na vertikálnych častiach má veľmi nízku viskozitu počas formovania filmu. 
Príčina: Príliš veľká hrúbka filmu, príliš rýchle zohriatie, príliš vysoká teplota objektu a pece, príliš nízka viskozita prášku počas formovania filmu.
Riešenie: Optimalizovanie podmienok vypaľovania a rozdelenie hrúbky filmu podľa doporučení výrobcu.