SK slovensky   EN english
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.
IBA CHEMOLAK, s.r.o.

Výskum a vývoj

Výskum a vývojCieľom našej spoločnosti je dosiahnuť najlepšie možnosti v oblasti výskumu a vývoja práškových farieb s pomocou našich skúsených pracovníkov a s pomocou podpory oddelenia výskumu a vývoja. Spoločnosť prideľuje značnú časť svojich  finančných prostriedkov práve na technológiu, vzdelávanie a aktivity v oblasti výskumu a vývoja. Svojou schopnosťou vyrábať najpokročilejšie výrobky práškových farieb predstihuje očakávania zákazníkov a nachádza riešenia ušité na mieru.

Výskum a vývoj zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom procese inovácií. Jej výsledkom je technológia, ktorá prináša nové výrobky a služby na trh, alebo pomáha podchytiť lepšie procesy. Inovácia vyústi do lepšej kvality práce, úspešného obchodu, lepších výrobkov a služieb a do efektívnejších procesov.

Rozvoj technologických znalostí potrebných pre proces neustálej inovácie je tak vzrušujúcou úlohou pre oddelenie výskumu a vývoja spoločnosti.

Trhovo orientovaná výroba práškových farieb sa stala záležitosťou náročnou na vedomosti. Zákazníci na hlavných trhoch ako napríklad kovový nábytok, biela technika, stavebníctvo, korozívna ochrana a všeobecný priemysel požadujú na mieru šité výrobky za konkurencieschopné ceny. Táto požiadavka môže byť splnená len neustálym zlepšovaním procesov a výrobkov, a vývojom nových výrobkov ušitých na mieru podľa potrieb zákazníkov.

Výskum a vývoj spoločnosti spolupracuje s licenčnou sieťou Protect-Oxyplast, s univerzitami a výskumnými ústavmi na celom svete, aby boli zabezpečené neustále prelomové, inovatívne technológie, teraz ako aj v budúcnosti. 


Výskum výrobkov

Výskum výrobkov sa zameriava na výrobky vyrábané spoločnosťou IBA KIMYA a IBA CHEMOLAK. Výskumníci zisťujú ako môžu byť vlastnosti a správanie týchto výrobkov najlepšie prispôsobené k individuálnym požiadavkám trhu. Napríklad, požiadavky zákazníkov na výskum v oblasti bielej techniky je veľmi odlišný od požiadaviek zákazníkov z oblasti stavebníctva.


Výskum výrobných procesov

Práca v tejto oblasti zlepšuje kvalitu výrobných procesov práškových farieb a samotných výrobkov, a tak zlepšuje efektivitu a znižuje celkové výrobné náklady. Výskum výrobných procesov takisto významne prispieva k čo najefektívnejšiemu využívaniu surovín. Minimalizuje spotrebu energie v jednotlivých štádiách výroby. 


Výskum aplikačných možností

Výskum je zameraný na pomoc zákazníkom čo najviac vyťažiť z výrobkov IBA KIMYA. Výskumníci zisťujú ako sa výrobky správajú pri aplikácii, aby sa optimalizovali aplikačné procesy, určili charakteristiky finálneho výrobku a predišlo takým problémom ako napríklad odplynenie, hrdza, stekanie.

V spoločnosti máme k dispozícii výskumné laboratóriá, laboratórium skúšobnej výroby a laboratórium na kontrolu kvality. Sme schopní vykonávať veľké množstvo rôznych testov požadované pre práškové farby. Laboratóriá spoločnosti IBA Kimya a IBA CHEMOLAK sú schopné nielen vykonávať výskumné operácie, ale aj vykonávať testy za účelom uspokojenia požiadaviek zákazníka. Naše oddelenia výskumu a technických služieb sú tak vždy pripravené slúžiť a pomáhať našim zákazníkom.